Wikia


Binnen de genetica worden de termen “dominant” en "recessief" veel gebruikt. Deze termen geven aan welk effect een allel heeft op de andere genetica. Om het onszelf makkelijk te maken, gebruiken we hiervoor hoofdletters en kleine letters. Een hoofdletter staat voor dominant (E), een kleine letter voor recessief (e).

Een dominant allel speelt de baas over een recessief allel. Elk paard heeft altijd twee allelen van elk gen. Dat kunnen twee dezelfde zijn. Bijvoorbeeld twee dominante allelen (EE), maar ook twee recessieve (ee). We noemen dat ook wel homozygoot. Als een paard echter twee verschillende allelen van een bepaald gen heeft (Ee), dan is het heterozygoot. Om te weten welk allel dan tot uiting komt, kijken we naar de dominantie. Meestal geldt dan dat de hoofdletter de baas is en (mede) bepaalt welke kleur het paard krijgt.

Een paard kan meerdere dominante allelen hebben. In dat geval bepalen de regels van de kleurgenetica wat de kleur wordt. Zo is E (zwart) dominant, maar G (schimmel) ook. Een paard met Ee Gg zal dan een schimmel worden (schimmel is de baas over alle vachtkleuren), maar wel een schimmel die als zwart veulentje wordt geboren.

Voorbeeld

Een dominant gen (E) zal in principe altijd tonen, ongeacht of het tweede allel op het gen ook als dominant aanwezig is (EE) of niet (Ee). Een goed voorbeeld hiervan is het gen voor zwart en vos, oftewel het extension gen.

Zwart is dominant over vos. We schrijven zwart dan ook als E en vos als e. Een paard heeft altijd twee allelen per gen, dus krijg je de volgende opties:

  • EE = zwart
  • Ee = zwart
  • ee = vos

Je kan zeggen dat zwart dominant is over vos, maar ook dat vos recessief is tegenover zwart. Beide manieren kunnen, maar meestal spreken we over dominantie.

Aan een vos kan je altijd zien wat het zal vererven. Een vos moet namelijk ee zijn. Maar bij een zwart paard kan je dat niet aan de buitenkant zien. Die kan namelijk homozygoot (EE) zijn of heterozygoot (Ee).

Recessief

Recessief is dus het tegenovergestelde van dominant. e Is bijvoorbeeld recessief en kan alleen tot uiting komen indien er geen ander dominant allel aanwezig is (ee).

Incompleet dominant

Om het wat ingewikkelder te maken bestaat er ook nog incomplete dominantie. Dat houdt in dat een dominant allel wel de basis is over het recessieve allel, maar dat het recessieve allel toch een beetje inspraak heeft. Het beste voorbeeld daarvan is het cream gen. Als een paard heterozygoot is voor cream, dan verdunt cream slechts voor een deel de vacht. Is het paard homozygoot voor cream, dan is het effect een heel stuk sterker.