Wikia


De mustang is een levend symbool van de geschiedenis van Amerika. Toen Columbus in 1492 de Nieuwe Wereld ontdekte waren er nog geen paaren op het continent. De conquistadores die in de vroege zestiende eeuw kwamen, namen daarom hun eigen paarden mee vanuit Europa. Deze paarden waren voornamelijk van iberische afkomst, maar mettertijd zouden er veel meer rassen volgen. Aangezien de reis over de Atlantische Oceaan lang en moeilijk was, en daarnaast de omstandigheden in het nieuwe land erg moeilijk waren, overleefden alleen de sterkste en meest geharde paarden. Zij werden gebruikt als rijdier en voor het vervoer van goederen. Na verloop van tijd werden sommige vrijgelaten door hun eigenaar, verlaten of ontsnapten zelf. Op deze manier ontstonden er kuddes met wilde paarden die vrij rondliepen in Mexico en Noord-Amerika.

Op het moment dat er meer paarden uit het buitenland werden geïmporteerd, kwamen ook zij in aanraking met de mustangs. Hierdoor werden ook hun karakteristieken toegevoegd en ontstond er een nog grotere genenpoel die een brede en diverse populatie creëerden.

Vechten tegen de droogte, uithongering, het heftige klimaat, roofdieren en de jacht; het leven van de eerste mustangs in de Nieuwe Wereld was zwaar. Ze hebben het volgehouden en dit resulteerde in een gezond, veerkrachtig ras, dat kan overleven op een strak diëet, met amper zwakke eigenschapen als gevolg van de strenge natuurlijke selectie. De lokale stammen leerden al snel hoe zij de paarden konden vangen, temmen, trainen, fokken en ze konden gebruiken voor allerlei doeleinden. Sommigen, zoals de Chikasaw en de Nez Perce stammen, creëerden hiermee de basis voor nieuwe rassen zoals de appaloosa.

Sommige paarden werden na hun ontsnapping opnieuw gevangen door ondekkers die naar het Westen trokken. Zij hadden paarden nodig voor hun reis die zich een weg konden banen door onbekend terrein, en de eerste mustangs waren hier perfect voor, gezien zij al geconditioneerd waren voor dat doel. Andere mensen beschouwden de paarden echter als een ware plaag, strijdend om eten met hun eigen vee. Daarom werd er ook regelmatig op ze gejaagd voor vlees of voor de sport. Dit werd een echt probleem in de twintigste eeuw, toen complete kuddes bij elkaar werden gedreven. Het aantal mustangs daalde snel nadat de mensen hun op inhumane wijze van hun land dreven, soms op de meest verschrikkelijke manieren. In 1959 werd de eerste wet gecreëerd om de vrije paarden te beschermen, gevolgd door een tweede wet in 1971, die enkele stabiele kuddes in de zorg van het Bureau van Land Management (BLM) bracht. Door een adoptieprogramma te gebruiken kan het BLM de populatiegroei onder controle houden, al blijven de controversies over de kuddes en hun toekomst.

Mustangs worden vaak wilde paarden genoemd, maar ondanks dat ze in het wild zijn geboren, zijn ze eigenlijk "verwilderde paarden": paarden van gedomesticeerde afkomst die zichzelf hebben aangepast aan leven in het wild.

Kleuren

Gezien de vele rassen en typen paarden die aan de basis van de mustang hebben gestaan, zijn er ontzettend veel kleuren aanwezig in deze populatie. Zo vindt men de basiskleuren, inclusief verschillende variaties van agouti, maar ook cream, dun en schimmel. Pangaré is gespot in een enkele kudde die duidelijk beïnvloed is door trekpaarden. De silver en champagne verdunning zijn erg zeldzaam, maar komen ook af en toe tevoorschijn. Vanwege de Iberische invloed verwacht men ook pearl te vinden in de populatie.

De witpatronen zijn ook zeer divers. Frame, tobiano en roan worden vaak gezien, hoewel de hoeveelheden binnen elke kudde verschillen. Sabino, rabicano en appaloosa komen ook voor, maar zijn zeldzamer.